Shiatsu

Shiatsu, een holistische benadering

Volgens de shiatsu zijn lichaam en geest één. Hoe je je voelt, beïnvloedt de manier waarop de Ki (energie) door je lichaam stroomt en heeft hierom zijn effect op het lichaam. Omgekeerd geldt het ook: bijvoorbeeld, als je je lichamelijk moe voelt, heb je vaak minder zin om dingen te ondernemen en ben je misschien wat sneller geïrriteerd. Daarnaast speelt de Ki van de omgeving een grote rol. Alles staat in verband met elkaar!


Als je gezond bent, stroomt de Ki vrij en gebalanceerd door de meridianen1. Als er echter iets aan de hand is op fysiek, emotioneel of spiritueel niveau, stagneert de Ki en kan er ziekte ontstaan.


Bij het behandelen van ziekte wordt er in de oosterse geneeskunde in de eerste plaats naar de persoon gekeken: de constitutie, de conditie en zijn of haar omgeving. De persoon wordt als het ware behandeld en niet de ziekte op zichzelf.


Ziekte of een fysiek probleem uit zich vaak in een deel van het lichaam. Je kunt dan het idee krijgen dat alleen in dat specifieke deel het probleem zit. Het probleem zit echter in het lichaam als geheel. Shiatsu biedt dan ook een holistische behandeling. Hiermee wordt bedoeld, dat de persoon in zijn of haar geheel wordt behandeld: lichaam, geest en ziel2.


1 Meridianen zijn de energiebanen van het lichaam die gelinkt zijn met de inwendige organen. De shiatsu kent 12 hoofdmeridianen waar tijdens een shiatsusessie vaak op gewerkt wordt.

2 Dit betekent niet dat het lichaamsdeel met het symptoom niet behandeld wordt.